Skolotāji

 • Vita Zaduņenko-pirmsskolas skolotāja
 • Raita Eglīte-pirmsskolas skolotāja
 • Dace Enzeliņa-skolotāja palīgs
 • Līga Buža-skolotāja palīgs
 • Sandra Odiņa-pirmsskolas skolotāja, logopēde
 • Inese Frīdmane-pirmsskolas skolotāja
 • Sarmīte Tulaidane-skolotāja palīgs
 • Dace Dāve-pirmsskolas skolotāja
 • Laima Ostrovska-pirmsskolas skolotāja
 • Mārīte Skaistkalne-skolotāja palīgs
 • Baiba Stāmere-pirmsskolas skolotāja
 • Baiba Fiļimoņenkova-pirmsskolas skolotāja, metodiķe
 • Inga Bāliņa-skolotāja palīgs
 • Anastasija Garklāva-skolotāja palīgs
 • Maija Zēmele-Bauere-sporta skolotāja
 • Inese Siņicina-mūzika, dejošana
 • Zinta Būda-angļu valoda, datorika
 • Inta Plaude-nakts aukle
 • Domicella Krūmiņa-nakts aukle