Vīzija

Mūsdienīga, atvērta, uz sadarbību vērsta skola, kuras vide veicina izglītojamo
individuālo izaugsmi.