Amatas Pamatskola

Par skolu

Amatas pamatskola ir Amatas novada vispārizglītojoša izglītības iestāde, kura organizē un īsteno izglītības procesu. Iestādē izglītojamajiem nodrošina vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas 1. – 9. klasei ar mērķi sagatavot izglītojamos tālākās izglītības vajadzībām, nodrošinot pozitīvu izglītības vidi, ņemot vērā katra izglītojamā spējas un intereses.

0
Klases
0
Skolēni
0
Gadi
0
Skolotāji

Mēs varam!

Jaunumi

Atziņas

"PALDIES, ir vienīgā valūta
pasaulē, kas nav vēl mainījusi
kursu.
Jānis Jaunsudrabiņš
Rakstnieks, gleznotājs, grāmatu ilustrators
"Jāmācās visu mūžu. Tikai tā pamazām rodas īstā sapratne. Protams, jāsāk ar skolu, bet nav jābeidz ar skolu. Jāsāk ar prasmi skatīties, ar prasmi klausīties, ar prasmi visā iedziļināties."
Melānija Vanaga
Rakstniece, kultūrvēsturniece

Mēs atrodamies šeit