Amatas Pamatskola

Par skolu

Amatas pamatskola ir Amatas novada vispārizglītojoša izglītības iestāde, kura organizē un īsteno izglītības procesu. Iestādē izglītojamajiem nodrošina vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas 1. – 9. klasei ar mērķi sagatavot izglītojamos tālākās izglītības vajadzībām, nodrošinot pozitīvu izglītības vidi, ņemot vērā katra izglītojamā spējas un intereses.

0
Klases
0
Skolēni
0
Gadi
0
Skolotāji

Mēs varam!

Jaunumi

“Marta dabas lappuses”

Visi skolēni piedalās foto akcijā “Marta dabas lappuses” –  līdz 12.03. plkst.12:00 iesūtot 1-3 foto skolotājai Aijai Pundurei un Ekopadomei uz e-pastu agnesegiksi@gmail.com vai mykoob.lv – ar norādi foto akcijai: autora vārds,

Lasīt vairāk

Brīvlaiks un Attālinātās Mācības

1. 1.-4. klasēm brīvlaiks pagarināts līdz 22.janvārim. Mācības plānots atsākt 25.janvārī. 2. 5.-6. klases – informācija vēl sekos 3. 7.-9. klases – attālinātās mācības pagaidām

Lasīt vairāk

Atziņas

"PALDIES, ir vienīgā valūta
pasaulē, kas nav vēl mainījusi
kursu.
Jānis Jaunsudrabiņš
Rakstnieks, gleznotājs, grāmatu ilustrators
"Jāmācās visu mūžu. Tikai tā pamazām rodas īstā sapratne. Protams, jāsāk ar skolu, bet nav jābeidz ar skolu. Jāsāk ar prasmi skatīties, ar prasmi klausīties, ar prasmi visā iedziļināties."
Melānija Vanaga
Rakstniece, kultūrvēsturniece

Mēs atrodamies šeit