Latest

Vasaras dienas sākumskolā

Sākoties vasaras brīvdienām, skolēniem tika piedāvāta iespēja 5 dienas pavadīt mācoties citādi, ne skolas vidē. Vasaras dienu organizatore Sanita Bērziņa un skolotāji Ilga Tralle, Inga Zvirgzdiņa, Evija Āriņa
Read More

Mācību gada noslēgums

Skolas gads noslēdzās ar kopēju pasākumu ” Ceļā uz vasaru”. Skolēni pārrunāja par drošību vasarā. Skolas direktors pasniedza pateicības un atzinības rakstus skolēniem, kuri uzrādījuši augstākos mācību rezultātus.
Read More

Skolas dejotāji

Deju kolektīvs ” Amatiņa” un vadītāja Taiga Krūmiņa – skolu deju kolektīvu skatē ieguva I pakāpes diplomu. Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās skolu deju festivālā ” Latvju bērni danci
Read More

Baltā galdauta svētki

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienu, skolas kolektīvs pulcējās uz Baltā galdauta stundu. Katra klase dāvināja latvietim raksturīgāko labo īpašību.
Read More

Mazo aktieru teātra izrāde

Mazie aktieri piedzīvoja brīnumainas pārvērtības 20.aprīļa pēcpusdienā ar izrādi “Ežuka katliņš”, katrs varēja iejusties kāda meža dzīvnieka lomā. Kopīgi dziedājām, dejojām, vingrojām un “uzvārījām” gardu kompotiņu. Visa priekšnesuma
Read More