Bibliotēka

Amatas pamatskolas bibliotēka

Bibliotekāre: Viola Griba
Grāmatas var mainīt trešdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00

                     Grāmata ir kā dārgs trauks,
                              kas piepilda mūs,
                                        bet pats nekad tukšs nepaliek.
                                                               /A.Dekursels/
              •Amatas pamatskolas bibliotēkas mērķis ir papildināt un pilnveidot izglītības darba saturu skolā.
              •Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt skolēnus un skolotājus ar bibliotēkai pieejamiem resursiem.
              •Skolas bibliotēkai ir laba sadarbība ar Ieriķu ciema bibliotēku.