Pasākums notika Amatas novada kultūras centrā Ģikšos, kur savos pārgājiena iespaidos dalījās visas amatas novada skolas. Pēc presentācijām dejojām un priecājāmies kopā ar Nila Īles grupu,fotografējāmies un cienājāmies ar organizatoru sarūpētajiem cienastiem. Kopumā: kolosāls pasākums!
2015. gada 5. novembrī noslēdzās videi darudzīga tūrisma projekts: Pa Melānijas Vanagas pēdām”.

20151105_161850 20151105_161903 20151105_165214 20151105_165342 20151105_180618