Ikvienam skolēnam ir pieejama izglītojoša spēle ” Jogurta dzīves cikls”.

20170301_145953