Šī gada 30. maijā visā valstī un tai skaitā arī Amatas pamatskolā noslēdzās mācību gads,

kurš skolai bijis patīkamu pārmaiņu un notikumu bagāts.

Mācību gada noslēgums iesākās ar svinīgo rīta līniju, kurā sveica skolas “labiniekus”-

katram dāvinot atzinības diplomu un stilīgu sporta somiņu ar uzrakstu “Amatas pamatskola”.

Visa mācību gada garumā ir bijuši skolēni ar ļoti labiem un izciliem sasniegumiem

mācību priekšmetos. Un, atkārtojot iepriekšējo gadu tradīciju, katrs izcilnieks saņēma naudas

prēmiju;”Direktora balva”.

Direktors savā uzrunā pateicās ikvienam skolēnam un skolotājam par veiksmīgi

aizritējušu mācību gadu, novēlot visiem vasaras laikā uzkrāt daudz spēka un enerģijas

nākamajam darba cēlienam.

Pēc svinīgās rīta līnijas visi devāmies iepazīt vienu no skaistākajām vietām Ieriķos “Cecīļu

dabas taka”, izbaudot tās burvību un krāšņumu.

Savukārt mācību gada noslēgumu pavadījām ar patīkamām sarunām, desu cepšanu un

futbola maču!

1 3 5 6 4 2