Š. g. 1. novembrī mūsu skolā notika folkloras stunda. Katrs skolēns skandēja tautasdziesmu. Klašu kolektīvi izgatavoja latvju rakstu zīmes un pastāstīja par tām citiem bērniem.

Stundu vadīja skolotāja Sanita, kuru bija tērpusies Vidzemes tautas tērpā.

Pasākumā valdīja jautrība un līksmība, jo skolēni piedalījās rotaļās, dejās un dziedāja latviešu tautasdziesmas.

Nedēļas nogalē folkloras kopas ” Dzieti” pārstāvji Dace un Imants mūs iepazīstināja ar latviešu tautas mūzikas instrumentu daudzveidību.

folk-057

folk-062

folk-086

folk-090

folk-083

folk-093