COVID-19

Par piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un plānotā mācību procesa organizēšanu Amatas pamatskolā 2020./2021.mācību gadā.

Amatas pamatskola realizēs mācību procesa “ A” modeli:

•1.-9.klasei mācības notiks klātienē.
•Nepieciešamības gadījumā 7.-9.klasei vienu dienu nedēļā – attālināti, atbilstoši
skolas izstrādātajam grafikam.
• Stundu sākums 1.-9. klasei pirmdienās plkst. 9:00, pārējās dienās plkst.8:50;
• Mācību stundas iespēju robežās plānots organizēt blokos.
• Skolas zvans būs uz 1. stundu. Stundu sākumam, beigām un starpbrīžiem sekos līdzi
skolotājs;
• Katrai klasei jāierodas skolā tikai pa norādīto ieeju;
• Katra klase gaidīs skolotāju savā klases telpā (izņemot ķīmiju, fiziku, bioloģiju,
informātiku, mūziku, sportu, mājturību un tehnoloģijas);
•Skolas gaiteņos skolēni uzturēsies nedrūzmējoties un ievērojot distancēšanos;
• Septembrī skolas garderobes lietošana pēc norādēm;
• Pusdienu pārtraukumi tiks organizēti pa klašu grupām – 1.-3., 4.-6. un 7.-9.klasēm , lai
ierobežotu drūzmēšanos ēdamzālē un izglītojamiem būs iespēja paēst un pastaigāties
svaigā gaisā;
• Vecākiem no skolēniem būs jāatvadās un ar tiem jāsatiekas skolas ārpusē.

Uz skolu nākot skolēni:

√ Mājās izmēra temperatūru un pārliecinās, vai nav akūtu elpceļu infekcijas pazīmju
(drudzis, klepus, elpas trūkums);
√ Skolā ierodoties seko norādēm, ievēro higiēnu, mazgā rokas;
√ Pēc ierašanās skolā , dodas uz savu klasi;
√ Ja brauc ar autobusu, savas drošības un veselības nolūkos ieteicams izmanto vairākkārt
lietojamu sejas aizsegu;
√ Nepieciešamības gadījumā vecāki ar skolas administrāciju un/vai skolotājiem sazinās
elektroniski.