Cienījamie vecāki!

Gaidīsim Jūs uz Vecāku dienām Amatas pamatskolā 5.-8.decembrī !

Mēs Jums piedāvājam:

  • vērot mācību stundas, fakultatīvus un pulciņu nodarbības:
    • -4.klasē pirmdien, otrdien un ceturtdien;
    • -9.klasē pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien.
  • tikties ar pedagogiem individuālajās sarunās;
  • kopīgi tikties zālē ar skolas administrāciju, lai runātu par aktualitātēm Amatas pamatskolā trešdien, 7.decembrī plkst.18:00.
  • Līdz 2.decembrim gaidīsim lapu, kurā būsiet pierakstījušies, kuras stundas, fakultatīvus un pulciņus vērosiet! Pēc vērotajām nodarbībām lūgsim aizpildīt „Mācību stundas VĒROTĀJA lapiņu”;
  • aicinām pierakstīties gan uz atklātajām stundām, gan individuālajām sarunām;
  • līdz 2.decembrim klašu audzinātājiem paziņojiet, kurā dienā ēdīsiet pusdienas (cena 0,71 €), ja vien to vēlaties.

Uz tikšanos Amatas pamatskolā !