Skolotāji

Vārds Uzvārds                                  Amats


Vita Zaduņenko                                      pirmsskolas skolotāja

Raita Eglīte                                              pirmsskolas skolotāja

Dace Enzeliņa                                         skolotāja palīgs

Līga Buža                                                 skolotāja palīgs

Sandra Odiņa                                          pirmsskolas skolotāja, logopēde

Inese Frīdmane                                      pirmsskolas skolotāja

Sarmīte Tulaidane                                 skolotāja palīgs

Baiba Stāmere                                        pirmsskolas solotāja

Baiba Fiļimoņenkova                            pirmsskolas skolotāja, metodiķe

Inga Bāliņa                                              skolotāja palīgs

Anastasija Garklāva                               skolotāja palīgs

Dace Dāve                                                pirmsskolas skolotāja

Laima Ostrovska                                    pirmsskoas skolotāja

Mārīte Skaistkalne                                 skolotāja palīgs

Inta Plaude                                              nakts aukle

Domicella Krūmiņa                               nakts aukle

Maija Zēmele-Bauere                            sporta skolotāja

Inese Siņicina                                          mūzika, dejošana

Zinta Būda                                               angļu valoda, datorika