Skolnieku skrīninga tests 27.08. no 8:00 – 10:00 skolā!

Par skolnieku skrīninga testu 27.08. no 8:00 – 10:00 skolā! (vairāk info jautāt pie klases audzinātājiem)