Skolas vecāku tikšanās 29.08. plkst 18:00

Skolas vecāku tikšanās 29.08. plkst 18:00
1. 18:00 – 18:30 1.- 4. kl vecāki zālē/ 5.- 9.kl. vecāki ar klašu audzinātājiem
2. 18:30 – 19:00 5. – 9.kl. vecāki zālē/ 1.- 4.kl. vecāki ar klašu audzinātājiem