Vārds Uzvārds                          Amats


 

Indars Upīts                            Direktors, mājturība un tehnoloģijas

Santa Briede                           Direktora vietniece izglītības jomā, matemātika

Evija Āriņa – Savicka            Angļu valoda

Ilvija Bikiņa                             Mūzika

Jānis Brakšs                            Informātika

Ilgvars Cinis                            Bioloģija, ģeogrāfija, ķīmija

Baiba Felce                              Sociālās zinības

Inese Graudiņa – Zalaka     Latviešu valoda, literaatūra

Kristīne Grīnberga                Mājturība un tehnoloģijas

Dace Ķipēna                             Sports

Ingrīda Lāce                            Latviešu valoda, literatūra

Sniedze Lapiņa                      Fizika

Laila Ločmele                         Matemātika

Aija Pundure                           Latvijas vēsture, pasaules vēsture, krievu valoda

Laura Skruže                           Vizuālā māksla

Inga Zvirgzdiņa                      Sākumskolas skolotāja

Ilga Tralle                                 Sākumskolas skolotāja

Viola Griba                               Sākumskolas skolotāja

Sanita Bērziņa                        Sākumskolas skolotāja, dabaszinības