No 13.11.2020 Amatas pamatskolā mācības notiek attālināti

No 13.11.2020 Amatas pamatskolā mācības notiek attālināti visās klašu grupās (ne tikai 7.-9.)