“Marta dabas lappuses”

Visi skolēni piedalās foto akcijā “Marta dabas lappuses” –  līdz 12.03. plkst.12:00 iesūtot 1-3 foto skolotājai Aijai Pundurei un Ekopadomei uz e-pastu agnesegiksi@gmail.com vai mykoob.lv – ar norādi foto akcijai: autora vārds, uzvārds, ja iespējams, arī foto nosaukumus (būs balvas).