Grupiņas

Pirmsskolas grupiņu nosaukumi un emblēmas

  “Cālēni”

list-thumb-c30da808-800b-91c6 Vita Zaduņenko, Raita Eglīte (pirmsskolas skolotājas), Dace Enzeliņa, Līga Buža (skolotāju palīgi), Domicella Krūmiņa, Inta Plaude (nakts aukles)
   “Rūķīši” 

img-thing Baiba Stāmere, Baiba Fiļimoņenkova (pirmsskolas skolotājas), Inga Bāliņa, Anastasija Garklāva (skolotāju palīgi)

 

 “Sprīdīši” 

spriditis Dace Dāve, Laima Ostrovska (pirmsskolas skolotājas), Mārīte Skaistkalne (skolotāja palīgs)
               

 

   “Lācēni”

bear-eating-honey-clipart-1Sandra Odiņa, Inese Frīdmane (pirmsskolas skolotājas), Sarmīte Tulaidane (skolotāja palīg