EKO izglītība

Par Amatas pamatskolu – Ekoskolu

Ekoskolas statuss skolai ir no 2002./2003. mācību gada. Pirmā skolas vides aktīvistu padome dibināta 2002. gada 20. jūnijā. Tās koordinatore – Amatas pamatskolas direktore Aleksandra Freivalde. Bijām 2. Ekoskola Latvijā, pirmie bija Rendas pamatskola, tad Apšuciema pamatskola.

Ekoskolu programmā piedalīties nolēmām tādēļ, ka bija iespēja daudzveidīgot mācību procesu. Skolas statuss sabiedrībai dara zināmu, ka šī skola ar savu ikdienas darbu jau apliecinājusi prasmi audzēkņos veidot izpratni par vides saudzēšanas nozīmi, rosina domāt un darboties, lai saprastu, kā jādzīvo, lai cilvēce pastāvētu vēl daudzus gadus.

Skolas ikdienas dzīve, mācību process īpaši ne ar ko neatšķiras no citu Latvija vispārizglītojošo skolu darba. Būšana, darbošanās Eko skolu programmā piedāvā un nodrošina lielisku iespēju pilnveidoties, domāt un darīt nedaudz citādāk, zaļāk. Skolā ir izstrādāta Vides zinību programma, kura paredz vides jautājumu integrēšanu visos mācību priekšmetos. Pie skolas ir plašs augļu un ogulāju dārzs. Zaļajā mācību klasē – laukumā audzējam garšaugus, tējas. Skolas absolventi skolas teritorijā stāda cidonijas.

Ekoskolas darbos piedalās visi 86 skolēni un visi 15 skolotāji, pieaicinot gan vecākus, gan sadarbojoties ar Amatas pagasta Pirmsskolas izglītības iestādi „Kastanītis”. Laba sadarbība izveidojusies ar Vidzemes ZAAO, kura darbiniece vides izglītības jomā Ieva Veģere palīdz gan ar padomu, gan praktiski. Sadarbība ar ZAAO notiek jau 12 gadus.

Šogad esam iecerējuši paplašināt garšaugu dobi, turpināt skolas ābeļdārza iekopšanu, labiekārtot skrejceļu skolas sporta laukumā.

Skolām, kas gatavojas kļūt par Ekoskolu iesakām, noteikti piedalīties, jo tā ir pieredze, aizraujošāks mācību process, jauni domubiedr citās skolās gan Latvijā, gan Eiropā.