Teātra izrāde

Skolā viesojās Amatas novada Amatas kultūras centra pašdarbības kolektīvi ar izrādi ” Sniegbaltītes skola”, kurā piedalījās mūsu skolas skolēni, vecāki, vecvecāki un skolotāji. Mēs apbrīnojam, kādi aktieri ir mūsu skolas skolēnu vecāki! \    

Mūzika Tev

2016. gada 9. novembrī Amatas pamatskolas 1. un 2. klases skolēni atsāka apmeklēt izglītojošas interaktīvās nodarbības ” Mūzika Tev”. Brīvajā laikā līdz nodarbībām skolēni iepazīst Rīgas kultūrvēsturiskos pieminekļus.

Cienījamie vecāki!

Cienījamie vecāki! Gaidīsim Jūs uz Vecāku dienām Amatas pamatskolā 5.-8.decembrī ! Mēs Jums piedāvājam: vērot mācību stundas, fakultatīvus un pulciņu nodarbības: -4.klasē pirmdien, otrdien un ceturtdien; -9.klasē pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien. tikties ar pedagogiem individuālajās sarunās; kopīgi tikties zālē ar skolas administrāciju, lai runātu par aktualitātēm Amatas pamatskolā trešdien, 7.decembrī plkst.18:00. Līdz 2.decembrim gaidīsim […]

II vispasaules diktāts latviešu valodā

II vispasaules diktāts latviešu valodā Vispasaules diktāts latviešu valodā ir divu ar biznesu un politiku nesaistītu cilvēku sapnis un pilsoniskā iniciatīva. Amatas pamatskolas latviešu valodas skolotājai I. Graudiņai-Zalakai iepatikās šis sapnis un iniciatīva, tāpēc jau 2. gadu skolēni novembrī, mūsu valsts īpašajā mēnesī, raksta šo diktātu. Vairāk par šo lasi:  vispasaules-diktats_pdf

Folkloras stunda 1.-4. klašu skolēniem

Š. g. 1. novembrī mūsu skolā notika folkloras stunda. Katrs skolēns skandēja tautasdziesmu. Klašu kolektīvi izgatavoja latvju rakstu zīmes un pastāstīja par tām citiem bērniem. Stundu vadīja skolotāja Sanita, kuru bija tērpusies Vidzemes tautas tērpā. Pasākumā valdīja jautrība un līksmība, jo skolēni piedalījās rotaļās, dejās un dziedāja latviešu tautasdziesmas. Nedēļas nogalē folkloras kopas ” Dzieti” […]