Teātra izrāde

Skolā viesojās Amatas novada Amatas kultūras centra pašdarbības kolektīvi ar izrādi ” Sniegbaltītes skola”, kurā piedalījās mūsu skolas skolēni, vecāki, vecvecāki un skolotāji. Mēs apbrīnojam, kādi aktieri ir mūsu skolas skolēnu vecāki! \    

Piparkūku darbnīcas

Par tradīciju mūsu skolā ir kļuvusi piparkūku darbnīca, kura darbojas nedēļu pirms Ziemassvētkiem. Visu klašu skolēni cep piparkūkas. Tas ir garšīgākais našķis, ar kuru cienājas gan paši skolēni, gan viņu vecāki. Šajos Ziemassvētkos kā jaunums tika piedāvāts vecākiem kopā ar bērniem izcept savu interesantāko piparkūku.

Mūzika Tev

2016. gada 9. novembrī Amatas pamatskolas 1. un 2. klases skolēni atsāka apmeklēt izglītojošas interaktīvās nodarbības ” Mūzika Tev”. Brīvajā laikā līdz nodarbībām skolēni iepazīst Rīgas kultūrvēsturiskos pieminekļus.

Folkloras stunda 1.-4. klašu skolēniem

Š. g. 1. novembrī mūsu skolā notika folkloras stunda. Katrs skolēns skandēja tautasdziesmu. Klašu kolektīvi izgatavoja latvju rakstu zīmes un pastāstīja par tām citiem bērniem. Stundu vadīja skolotāja Sanita, kuru bija tērpusies Vidzemes tautas tērpā. Pasākumā valdīja jautrība un līksmība, jo skolēni piedalījās rotaļās, dejās un dziedāja latviešu tautasdziesmas. Nedēļas nogalē folkloras kopas ” Dzieti” […]