LATVIJAS ZAĻĀKO SKOLU TIKŠANĀS VENTSPILĪ. EKOSKOLU VASARAS FORUMS 2018.

No 13. līdz 18. augustam Vides izglītības fonds ar Ventspils pilsētas domes atbalstu rīkos astoto Ekoskolu vasaras forumu. Pasākums notiks Ventspils Pārventas pamatskolā un pulcēs vairāk nekā 250 dalībnieku no Ekoskolām visā Latvijā.

Ekoskolu Vasaras forums ir viens no plašākajiem vides izglītības pasākumiem Latvijā, kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pārstāvji, lai paplašinātu zināšanas par aktualitātēm vides jautājumos, iegūtu ikdienā noderīgas prasmes un piedalītos vērtīgā pieredzes apmaiņā ar domubiedriem. Šī gada pasākuma centrālās tēmas būs dabas daudzveidība, klimats, āra izglītība, jūra un piekrastes piesārņojums, kā arī jauniešu aktīvisms un līdzdalība.

Forums notiks 2 daļās: no 13. līdz 15. augustam Ventspilī pulcēsies Ekoskolu pedagogi, savukārt no 15. līdz 18. augustam – aktīvākie Ekoskolu jaunieši. Pasākuma izglītojošajā daļā eksperti no Pasaules Dabas Fonda, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Dabas aizsardzības pārvaldes, biedrības homo ecos: un Vides izglītības fonda stāstīs par tādām tēmām kā dabas daudzveidība un klimata pārmaiņas, ārtelpu izglītības nozīme un plānošana, vides izglītība un kompetenču pieeja, Baltijas jūra un piekrastes zonas piesārņojums, jauniešu grupu motivēšana un pasākumu plānošana u.c. Praktiskajās nodarbībās dalībniekiem būs iespēja uzlabot tādas pasākumu organizēšanai vērtīgās prasmēs kā video un plakātu veidošana un publiskā runa. Zaļākai ikdienai savukārt noderīgas būs videi draudzīgu maltīšu, audumu otrreizējās izmantošanas un vaskadrānu darināšanas nodarbības.

Foruma laikā notiks arī publisks atkritumu monitoringa pasākums Staldzenes pludmalē, kas veltīts Latvijas simtgades pasākumam – iniciatīvai “Piekrastes Tīrrade”. Monitoringa laikā dalībnieki uzskaitīts atkritumu daudzumu piekrastē, lai iegūtu informāciju par jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku. Gan pedagogi, gan jaunieši foruma noslēgumā apmeklēs Kurzemes Democentru, kur interaktīvās ekspozīcijās iepazīsies ar dabas zinātnēm saistītiem jautājumiem.

Lai iespējami samazinātu paša pasākuma ietekmi uz vidi, forumā netiks izmantoti vienreizlietojamie trauki un tiks uzmanīts, lai atkritumu daudzums būtu pēc iespējas mazāks un arī enerģijas resursi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk. Tāpat arī pasākuma dalībnieku ēdināšana būs organizēta iespējami videi draudzīga, tāpēc tiks samazināts dzīvnieku izcelsmes produktu daudzums.

Pasākumu organizē Vides izglītības fonds sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, Ventspils Pārventas pamatskolu un Kurzemes Democentru. Ar SIA “NMS RIGA” atbalstu foruma laikā būs pieejams “LUCART” higiēnas papīrs, kas ir iegūts no pārstrādātām tetrapaku celulozes šķiedrām, savukārt SIA “Purenn” foruma vajadzībām nodrošinās videi draudzīgāku sadzīves ķīmiju. Ekoskolu programmas darbību atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Amatas pamatskolu  forumā pārstāvēs   izglītojamie Santa Eglīte , Toms Ričards Krieviņš  un skolotāja Aija Pundure.

Par Ekoskolu programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu – Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu – īstenošanu vai pārraudzību.

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv

Ekoskolu Vasaras foruma koordinators – Edmunds Cepurītis, 26330586

Plašāka informācija par Ekoskolu programmu – Daniels Trukšāns, 26349865

Gatavojas Latvijas simtgades pasākumiem vides aizsardzībā – Ekoskolas tiekas Babītē


Vairāk nekā 100 Ekoskolu no 54 Latvijas novadiem 23. un 24. februārī tiksies Ekoskolu forumā Babītes vidusskolā, lai sagatavotos vides izglītības aktivitātēm visa gada laikā. Ikgadējas tikšanās Ekoskolu tīkla dalībniekiem ir jau vairāk kā piecus gadus ilga tradīcija.

Foruma laikā dalībnieki apskatīs jautājumus par Latvijas dabas mantojuma saglabāšanu un galvenajiem draudiem tīrai videi. Piemēram, nodarbībās par koku nozīmi tiks piedāvāti risinājumi veco koku saglabāšanai skolu pagalmos, bet Pasaules Dabas fonda un Purvu bridēju stāstos varēs iepazīt mazāk zināmās dabas vērtības. Citas apskatītās tēmas – pārtikas ražošanas ietekme uz vidi, pārtikas atkritumu novēršana, labākās stratēģijas, kā samazināt savu plastmasas atkritumu daudzumu un neiekrist pārmērīgas patērniecības slazdos.

“Programmu veidojam tā, lai dalībnieki saņemtu gan informāciju par mūsdienu svarīgākajiem jautājumiem, gan arī apgūtu dažādas prasmes, kas ļauj vieglāk izmainīt savu dzīvesveidu. Šo divu dienu mērķis ir piedāvāt iespēju satikties, ieklausīties ekspertos un iedvesmoties pārmaiņu radīšanai savās skolās,” stāsta viens no pasākuma rīkotājiem Edmunds Cepurītis.

Ekoskolu forumā piedalās gan pedagogi, gan jaunieši, kuru uzdevums ir iegūto pieredzi izmantot, rīkojot vides aizsardzības aktivitātes savās skolās.

Latvijas jubilejas gadā Ekoskolas plāno vēl aktīvāk iesaistīt skolēnu vecākus un apkārtējo sabiedrību ar radošām aktivitātēm dažādās vides akcijās – Zemes stundā, Ūdens dienā, Pārtikas dienā, Pasaules vides dienā, Āra izglītības dienā un Ekoskolu Rīcības dienās – kopumā gada laikā nodrošinot ap 300 dažādu pasākumu.

“Ekoskolu rīkotie vides izglītības pasākumi reģionos dod iespēju ar skolu starpniecību personiski izskaidrot mūsdienu vides problēmas – klimata pārmaiņas, draudus Baltijas jūrai. Mērķis ir iedvesmot cilvēkus iesaistīties problēmu risināšanā, nevis nokārt galvas” stāsta Ekoskolu programmas koordinators Daniels Trukšāns.

Kā viens no piemēriem minamas nesen rīkotā Silto džemperu diena, kurā vairāk nekā 70 Ekoskolu aicināja aizdomāties par klimata pārmaiņām, uz vienu dienu pazeminot temperatūru skolu ēkās, vienlaikus rīkojot izglītojošus pasākumus par šo tēmu.

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un tā apvieno vairāk kā 200 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā darbojas vairāk kā 50 000 skolu, padarot to par lielāko sadarbības programmu pasaulē izglītības jomā.

Amatas skolu forumā pārstāvēs skolnieces: Diāna Mizga, Santa Eglīte un skolotāja Aija Pundure.

SKOLAS ATVĒRŠANAS SVĒTKI

30. novembrī   skolā uzņēmām ciemiņus, draugus, interesentus, renovācijas darbu organizāciju pārstāvjus, lai pateicības pēcpusdienā svinīgi atvērtu renovēto skolas ēku. Viesus uzrunāja Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja Elita Eglīte, skolas direktors Indars Upīts, atzīmējot  to, ka šis ir vēsturiski nozīmīgs moments, jo esam spēruši  lielu soli pretim modernai, daudzsološai un attīstošai skolas videi.

DSC_0154 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0162 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0186 DSC_0195 DSC_0210 DSC_0240 DSC_0299

 

Ekoskolu zaļais karogs šogad plīvos 117 Latvijas skolās

logo FEE
117
Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 44 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 43 000 skolas.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 98 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks 25. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Arī mēs – Viktorija Vildiņa, Ričards Bāliņš,  Unda Fiļimoņenkova un skolotāja Aija Pundure būsim tur klāt.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds – www.videsfonds.lvwww.twitter.com/videsfonds

Ekoskolas – www.draugiem.lv/ekoskolas
logo sabiedribas integracijas fonds

Vides izglītība iet roku rokā ar praktisku rīcību projektā “Ēdam atbildīgi!”

logo FEE
Zaļi domājoši skolotāji no 20 Latvijas skolām piedalījās apmācībās par atbildīgu pārtikas patēriņu 18.septembrī, starptautikās mācību programmas „Ēdam atbildīgi!”
ietvaros, arī mēs.

„Ēdam atbildīgi!” mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes.Pirmajā projekta gadā izvēlētas 20 pilotskolas, kuru pārstāvji nākamnedēļ tiksies ar ekspertiem Kaņepes Kultūras centrā, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes, un uzzinātu vairāk par projekta gaitu.

Lāsma Ozola (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs) stāstīs par to, ko nozīmē – ēst atbildīgi Latvijā, un kāpēc tas ir svarīgi – kādi ir izaicinājumi un kā tie saistās ar globālajiem pārtikas patēriņa  problemātikas aspektiem.

Skolotāji tiks iepazīstināti ar programmas metodoloģiju, kas pirmajā, izmēģinājuma gadā, vēl tiks papildināta un uzlabota, sadarbojoties ar iesaistītajām skolām. Tiks stāstīts par to, kā strādāt ar pārtikas tēmu skolā un kas ir paredzēts mācību programmā.

Jana Simanovska (dr.sc.ing., Ekodizaina kompetences centrs) turpinās ar praktiskiem piemēriem un konkrētiem ieteikumiem, ko īstenot skolās, iesaistot jauniešus.

Dalībniekiem būs iespēja piedalīties  ”ideju talkā” un kopīgi apspriest iespējamās aktivitātes. Pasākums noslēgsies ar ēdienu gatavošanas meistarklasi pavāra vadībā, sekojot atbildīga patēriņa principiem un izmantojot vietējus un sezonālus produktus gardas maltītes pagatavošanai.

Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā. Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem, „Ēdam atbildīgi!” programma informēs par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai ciematā. Tā veicinās izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.

„Ēdam atbildīgi!” – https://www.facebook.com/edamatbildigi/timeline
Ekoskolas – http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/
Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna, ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības
fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens – Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

logo sabiedribas integracijas fonds

 

Ziedu diena

No 7.-11. septembrim Amatas pamatskolā Ieriķos notika Ziedu nedēļa. Skolēni uz skolu nesa krāsainus rudens ziedus. Nedēļas beigās skolēni kopā ar skolotāju Violu izveidoja ziedu ābolu.

DSC01661

DSC01659

Piedalās Jauno Matemātiķu konkursā

CAM00726(1)

6.klases skolniece Viktorija Vildiņa visa mācību gada garumā (5 kārtas) piedalās Jauno Matemātiķu konkursā, risinot olimpiādes uzdevumus matemātikā. 2.kārtas noslēgumā Viktorija ieguva ATZINĪBU, tikai par vienu punktu atpaliekot no 3.vietas.

Attēlā redzams, kā Viktorija kāda uzdevuma risinājuma izpratni rod, to vizualizējot ar mums pieejamiem un visiem zināmiem materiāliem –  klučiem!!!

Domā! Zini! Mācies!

IMG_20150115_100417
Laikā no 24.novembra līdz 24.aprīlim 7.klases skolniece Diāna Zaķe, 8.klases Unda Fiļimoņenkova un Kristaps Eglītis no 9.klases piedalās dabaszinātņu un matemātikas konkursā “Domā! Zini! Mācies!”, kura mērķis ir veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku. Katru otro nedēļu viņi rod atbildes uz dažādiem ar dabaszinātnēm saistītiem jautājumiem, tādējādi papildinot skolā gūtās zināšanas fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā. Kopvērtējumā visaugstākie sasniegumi šobrīd ir Kristapam, kurš no pilnīgi visiem dalībniekiem ierindojas augstajā septītajā vietā!!!