Interešu izglītības nodarbības

  • Amatmācības pulciņš
  • Datorikas pulciņš
  • Sporta kustību pulciņš
  • Skolas ansamblis
  • Mākslas pulciņš
  • Videszinību pulciņš
  • Jaunsardze