Month: March 2017

Olimpiāžu noslēgums

Visa mēneša garumā skolā notika mācību priekšmetu olimpiādes. Visās klašu grupās skolēni pildīja olimpiāžu uzdevumus. Notika radošas pēcpusdienas mācību priekšmetu jomās. Noslēguma pasākumā skolēni darbojās jauktās komandās, veica
Read More