Cienījamie vecāki!

Cienījamie vecāki!

Gaidīsim Jūs uz Vecāku dienām Amatas pamatskolā 5.-8.decembrī !

Mēs Jums piedāvājam:

  • vērot mācību stundas, fakultatīvus un pulciņu nodarbības:
    • -4.klasē pirmdien, otrdien un ceturtdien;
    • -9.klasē pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien.
  • tikties ar pedagogiem individuālajās sarunās;
  • kopīgi tikties zālē ar skolas administrāciju, lai runātu par aktualitātēm Amatas pamatskolā trešdien, 7.decembrī plkst.18:00.
  • Līdz 2.decembrim gaidīsim lapu, kurā būsiet pierakstījušies, kuras stundas, fakultatīvus un pulciņus vērosiet! Pēc vērotajām nodarbībām lūgsim aizpildīt „Mācību stundas VĒROTĀJA lapiņu”;
  • aicinām pierakstīties gan uz atklātajām stundām, gan individuālajām sarunām;
  • līdz 2.decembrim klašu audzinātājiem paziņojiet, kurā dienā ēdīsiet pusdienas (cena 0,71 €), ja vien to vēlaties.

Uz tikšanos Amatas pamatskolā !

II vispasaules diktāts latviešu valodā

II vispasaules diktāts latviešu valodā

Vispasaules diktāts latviešu valodā ir divu ar biznesu un politiku nesaistītu cilvēku sapnis un pilsoniskā iniciatīva. Amatas pamatskolas latviešu valodas skolotājai I. Graudiņai-Zalakai iepatikās šis sapnis un iniciatīva, tāpēc jau 2. gadu skolēni novembrī, mūsu valsts īpašajā mēnesī, raksta šo diktātu. Vairāk par šo lasi:  vispasaules-diktats_pdf