Miķeļdiena. Saulainā dienā mēs devāmies uz Ieriķu dzirnavām svinēt Miķeļdienu. Tur mēs dejojām, dziedājām, minējām mīklas, pildījām uzdevumus, skaitījām tautasdziesmas, kuras bijām iemācījušies. Mūsu Miķelis bija Tomass. Mums