“Olimpiskā diena 2015”

” Olimpiskās dienas 2015″ rīts Amatas pamatskolā- Ieriķos.

Šogad ” Olimpiskās dienas 2015″ devīze Latvijā ir ” Nebrīnies. Piedalies!” un tā tika veltīta Olimpiskā sporta veida – basketbola popularizēšanai.

olimp+mikeli 004

DSC02028 DSC02031 DSC02041

 

Ekoskolu zaļais karogs šogad plīvos 117 Latvijas skolās

logo FEE
117
Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 44 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 43 000 skolas.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 98 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks 25. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Arī mēs – Viktorija Vildiņa, Ričards Bāliņš,  Unda Fiļimoņenkova un skolotāja Aija Pundure būsim tur klāt.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds – www.videsfonds.lvwww.twitter.com/videsfonds

Ekoskolas – www.draugiem.lv/ekoskolas
logo sabiedribas integracijas fonds

Ekskursija uz Alūksnes novadu

24. septembrī 1.-4. klašu skolēni devās ekskursijā uz Alūksnes novadu. Ceļā uz Alūksni apmeklēja Jaunlaicenes muižas muzeju. Skolēnus sagaidīja divas muižas madāmas, kuras vadīja praktiskās nodarbības:

  • “Muižas dārgumu meklēšana”,
  • “Vāveru tīšana”- rotaļlietu gatavošana no auduma.

Tālāk skolēni brauca uz Alūksni. Gides pavadībā iepazinās ar pilsētas vēsturi.

Pēc pilsētas apskates, ekskursiju turpināja uz Pededzi. Pie Pededzes pamatskolas ir izveidota pasaku taka-spēle “Pasaka ir pasaka, tāpēc, ka tā pasaka”. Skolēniem bija jāapmeklē un jāizspēlē 9 pieturvietas. Katra no tām sevī glabā kādu no latviešu tautas pasakām.

Pēc aktīvas darbošanās un uzkrātām pozitīvām emocijām sākumskolas skolēni  devās mājup.

DSC01935
DSC01945
DSC01948
DSC01950
aluksne 003
DSC01952
DSC01953
DSC01961
DSC01963
DSC01977
DSC01985
DSC01999
aluksne 012

Vides izglītība iet roku rokā ar praktisku rīcību projektā “Ēdam atbildīgi!”

logo FEE
Zaļi domājoši skolotāji no 20 Latvijas skolām piedalījās apmācībās par atbildīgu pārtikas patēriņu 18.septembrī, starptautikās mācību programmas „Ēdam atbildīgi!”
ietvaros, arī mēs.

„Ēdam atbildīgi!” mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes.Pirmajā projekta gadā izvēlētas 20 pilotskolas, kuru pārstāvji nākamnedēļ tiksies ar ekspertiem Kaņepes Kultūras centrā, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes, un uzzinātu vairāk par projekta gaitu.

Lāsma Ozola (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs) stāstīs par to, ko nozīmē – ēst atbildīgi Latvijā, un kāpēc tas ir svarīgi – kādi ir izaicinājumi un kā tie saistās ar globālajiem pārtikas patēriņa  problemātikas aspektiem.

Skolotāji tiks iepazīstināti ar programmas metodoloģiju, kas pirmajā, izmēģinājuma gadā, vēl tiks papildināta un uzlabota, sadarbojoties ar iesaistītajām skolām. Tiks stāstīts par to, kā strādāt ar pārtikas tēmu skolā un kas ir paredzēts mācību programmā.

Jana Simanovska (dr.sc.ing., Ekodizaina kompetences centrs) turpinās ar praktiskiem piemēriem un konkrētiem ieteikumiem, ko īstenot skolās, iesaistot jauniešus.

Dalībniekiem būs iespēja piedalīties  ”ideju talkā” un kopīgi apspriest iespējamās aktivitātes. Pasākums noslēgsies ar ēdienu gatavošanas meistarklasi pavāra vadībā, sekojot atbildīga patēriņa principiem un izmantojot vietējus un sezonālus produktus gardas maltītes pagatavošanai.

Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā. Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem, „Ēdam atbildīgi!” programma informēs par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai ciematā. Tā veicinās izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.

„Ēdam atbildīgi!” – https://www.facebook.com/edamatbildigi/timeline
Ekoskolas – http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/
Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna, ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības
fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens – Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

logo sabiedribas integracijas fonds

 

Dzejas diena 2015

Dzejas dienas ietvaros sākumskolas skolēni apmeklēja Cēsu Centrālo bibliotēku. Skolēni iepazinās ar dzejnieku M. Cielēnas, P. Brūvera, U. Ausekļa, I. Bērzas, I. Samauskas, E. Asares un M. Kerliņas darbiem.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar bērnu literatūras nodaļu. Nodarbību un ekskursiju vadīja bibliotēkas darbiniece Inese Majore.

DSC01764 DSC01751 DSC01753

Dzejas stunda

15. septembrī skolā notika dzejas stunda veltīta dzejniekam Rainim. Gatavojoties pasākumam, katrs skolēns bija iemācījies norunāt vienu no Raiņa dzejoļiem.
DSC01743

Ziedu diena

No 7.-11. septembrim Amatas pamatskolā Ieriķos notika Ziedu nedēļa. Skolēni uz skolu nesa krāsainus rudens ziedus. Nedēļas beigās skolēni kopā ar skolotāju Violu izveidoja ziedu ābolu.

DSC01661

DSC01659