1.septembrī plkst. 9:00

Šodien pieslēgšos priekam . Savienojums stabils – ziņoju debesīm – peļķes netraucē …
/ I. Ieviņa /

1.septembrī plkst. 9:00

Amatas pamatskolā Zinību dienas rīts

skolas pagalmā (lietus gadījumā zālē)

Pirms pasākuma pulcēšanās klasēs.

Lūgums sekot norādēm un audzinātāju informācijām,un ievērot distanci.
Būsim atbildīgi!
Tava Amatas pamatskola